Metafor/Symbolterapi Online – lär dig samarbeta med det undermedvetna

Metafor/Symbolterapi- inre gestaltande


– Förstå och få insikter kring dina problem.
– Lugna ner, transformera negativa känslor och tankar.
– Skapa lugn, glädje, hopp och flöde inombords istället för kaos, oro, stagnation.

Symbolterapi går ut på att låta psyket spontant hitta uttrycksformer för problemen genom symbolik, metaforer, genom associationer, liknelser i kreativa impulser och inre gestaltande. När psyket hittar symbolik eller metafor som beskriver känslan och energin i problemet så skapas en känslomässig distans till problemet. Vi slukas inte längre helt upp av problemet utan upplever det via symboliken. Det låser upp det vanemässiga känslotänkandet och möjliggör öppningar för självföståelse, för intuitiva lösningar och stärker vår inre healingförmåga.


Hur öppnar vi vårt sinne för symbolik och metaforer?


Vi behöver bli medvetna om hur vi känner och mår i relation till problemet. Att sen blunda är effektivt då det hjälper oss att se, känna, höra, erfara oss själva tydligare. Att blunda avskärmar från yttre stimuli. Det skapar rum för närmre möten med de aspekter som utgör problemets kärna. När du och jag arbetar ihop får du gå in i de mönster, känslor och tankar som är mest intensiva. Dessa ropar på att uppmärksammas, ses och få tröst och kärlek.

Positiva effekter av Symbolterapi

– Ökad uthållighet ifråga om att stanna kvar med tankar och känslor du normalt flyr ifrån.
– Ökad kontakt med helande kreativitet. Det sker genom att bejaka de syner, impulser, bilder, symboler och metaforer som dyker upp
– Ökad självkännedom och lösningsorienterad förmåga
– Ökad närvaro och acceptans 
– Ökad kontakt med kroppen, mer avslappning och lugn.

Vilka problem kan du arbeta med, bearbeta med hjälp av Metafor/SymbolTerapi?

Du kan arbeta med i princip allt som du är redo för:
– Relationsproblem, självkänsla
– Fysiska reaktioner så som frys-, kamp- eller flykt reaktioner
– Skam, skuld, ångest, ilska – olika känslor.
– Somatiska symtom och fysiska sjukdomar och smärta, med hur de känns och yttrar sig fysiskt samt vad de väcker tanke- och känslomässigt.
– Offer/förövar inställningar, tröst- och flyktbeteenden så som t.ex. beroenden.
– Information från tidigare liv, andekontakter, chakror, änglar, guider.

För att förstå och lättare acceptera och känna självkärlek använder jag verktyg från jungiansk terapi, IFS, shamanska världar och naturassociationer. Att du med min hjälp hittar dina unika ingångar och redskap för lindring och transformation är det vi som utgör grunden i vårt samarbete.


Jag tonar in mig känslomässigt på din situation och är din medmänniska när du betraktar, känner på känslorna. Jag guidar med frågor och ber dig stanna kvar i reaktionerna och när du undersöker dina eventuellt återkommande tankemönster. Med frågor leder jag dig djupare ner i reaktionerna. Vi sätter förstoringsglas på dem och undersöker hur de ser ut i det undermedvetna.Vissa människor har en starkare visuell förmåga och ser fort bilder inför sitt inre. Andra är mer auditiva och hör snarare än ser. Ytterligare somliga är kinestetiska och processar mer genom känslor och fysiska förnimmelser. Tillsammans hittar vi dina uttryckssätt symbolik kan komma till sin rätt.


Vi möts Online, via den Zoom länk jag skickar till dig.