Inre Bildterapi är ett möte med dig själv och dina problem. Terapimetoden utgår från din objektiva, och kreativa förmåga. Metoden bjuder in till en betraktande position till problem, attityder, tankar och känslor. Genom din intuition, din förmåga att se och genom åtkomst till dina inre resurser och förmågor kommer du till insikt, går vidare och frigör. Med frågor leds du till att undersöka och förstå orsak och syfte till varför de här problemen, känslorna och reaktionerna existerar. Metoden leder dig till att förhålla dig ”mindfullt” och nyfiket till alla dina upplevelser. Du lär känna flera olika dimensioner av dina återkommande problem, känslor, attityder och tankar.

I Inre Bildterapi får du hjälp att gå i förutsättningslös dialog med dina olika förhållningssätt, känslor och tillstånd. Till exempel kan du undersöka det i dig som är snar att kritisera dig själv och ibland andra. Du kan undersöka olika situationer och attityder som gör att du mår dåligt. Du kan undersöka skuldkänslor, stress, ånger, skam, självklander, underlägsenhet, låg självkänsla, rädsla, ilska och ångest med mera.

Vad kan du arbeta/bearbeta med hjälp av Inre Bildterapi?

– Du kan arbeta med allt i princip. Allt från hur du känner i viktiga relationer, återkommande situationer, tankar och känslor hu har inför dig själv och andra.
– Du kan arbeta med alla känslor så som rädsla, skräck, ångest, oro, ilska, irritation, sorg, ånger, dissociation, depression, rastlöshet, bristande koncentration med mera.
– Du kan arbeta fysiska reaktioner så som frys-, kamp- eller flykt responser.
– Du kan arbeta med somatiska symtom och fysiska sjukdomar och smärta, med hur de känns och yttrar sig fysiskt samt vad de väcker tanke- och känslomässigt.
– Du kan arbeta med försvar mot att känna så som offer/förövar inställningar, tröst- och flyktbeteenden så som t.ex. beroenden.
– Du kan arbeta information från tidigare liv, andekontakter, chakra, änglar

Här en klients upplevelse av metoden:

”Man känner att man kan bena ut sitt problem, en ångest eller en depressiv känsla. Flera delar av det kommer fram. Man benar ut problemet och ser olika delar av det och man ser att man har resurser i det också. Det blir tydligare och man får ett annat perspektiv. Man ser att den här ångesten eller depressiva delen bara är en del av flera delar och att resursstarka delar också finns parallellt.

Inre bildterapi inspireras av IFS Internal Family System, Hypnostekniker, PartsWork, Completion process, Inner-Child- metod, visuella delar inom Shamanism.

Hur går en session med Inre Bildterapi till? Läs här
Närma dig dina känslor och reaktioner som om de vore Inre barn och Delpersonligheter. Läs mer här.

Terapin utförs Online, via Zoom länk eller Skype eller i behandlingslokal.

Välkomna!