Holistisk Samtalsterapi

– Vet du ibland inte varför du känner, tänker beter dig som du gör, men ogillar responserna från omgivningen och vill ändra på detta?
– Känner du dig ibland låst, blockerad, avstängd, har låg motivation, upplever oro, ångest, irritation och vill bearbeta orsakerna?
– Har du praktiska problem som du inte orkat lösa och önskar hitta strategier för att komma vidare ?
– Har du provat traditionell terapi men inte fått det att funka?
– Har du en önskan om att nå djupare i dig själv, vara i kontakt med din fridfulla kärna?

Vad innebär Holistisk Samtalsmetod

Sessionerna innehåller flera metoder och är en undersökande psykoterapi med kroppsnärvaro- & energitekniker för grundning & för att öka trygghet i kropp och sinne. Andningstekniker & hypnosbaserade metoder, gestaltterapimetoder, IFS & Symbolterapi för att komma djupare och medvetandegöra gömda inre konflikter, trauman & hitta och frilägga inre resurser för läkning. Coachingmetoder för att hitta kraft, mod till förändring och styrka för att etablera nya vanor, beträda nya vägar.

Med frågor leder jag dig i att undersöka bakomliggande orsaker till olika negativa beteenden, känslor, tankar och låsningar. Sessionerna kan innebära att du behöver blunda, gå inåt och återuppleva bild- och/eller kroppsminnen från barndom och tidigare händelser.

Jag arbetar enligt förhållningssätt från Somatic Exepriencing vilket är en trygghets- och resursstärkande metod för reglering av trauma-fight-flight-freeze responser. Det innebär att jag ser till att du har en trygg grund att pendla tillbaka till när vi arbetar med traumatiska upplevelser. Målet med vårt möte är att öka din känsla av frid i kropp & sinne.

Vilka problem kan du arbeta med, bearbeta med hjälp av Holistisk Samtalsmetod?

– Du kan arbeta med allt i princip. Allt från hur du känner i viktiga relationer, återkommande situationer, tankar och känslor hu har inför dig själv och andra.
– Du kan arbeta med alla känslor så som rädsla, skräck, ångest, oro, ilska, irritation, sorg, ånger, dissociation, depression, rastlöshet, bristande koncentration med mera.
– Du kan arbeta fysiska reaktioner så som frys-, kamp- eller flykt responser.
– Du kan arbeta med somatiska symtom och fysiska sjukdomar och smärta, med hur de känns och yttrar sig fysiskt samt vad de väcker tanke- och känslomässigt.
– Du kan arbeta med försvar mot att känna så som offer/förövar inställningar, tröst- och flyktbeteenden så som t.ex. beroenden.
– Du kan arbeta information från tidigare liv, andekontakter, chakra, änglar

Vi ses Online, via Zoom länk eller Skype eller i mitt behandlingsrum

Boka tid