I Inre Barn Terapi kommer du att använda din fantasis kreativa förmåga för att förstå negativa eller traumatiska känslor. I Inre Barn Terapi kommer din medvetenhet och insikt skärpas gällande det du bär på. Ofta är våra handlingsstrategier vid överväldigande händelser något vi lärt under barndomen. Utifrån perspektivet hos det barn vi en gång var, ger Inre Barn Terapi oss möjlighet att förstå det. Det främjar vana att känna in och vara med sig själv som en klokare förälder till vårt inre barn.

Om vi trycker bort stress eller lämnar händelser obearbetade så kan det leda till fysiska spänningar. Detta kan i förlängningen skapa smärta och sjukdomar. Inre Barn Terapi är en bra metod för att synliggöra fysiska spänningar och smärta. Det är även ett bra alternativ till att inte agera ut stress och negativa känslor på andra människor och situationer.

Inre Barn Terapi ger dig verktyg till att se, acceptera dina svårigheter. istället för att trycka bort eller utprojicera. Du kommer istället att använda din energi till att ta hand om sorgliga, stressade, arga, besvikna känslor och delar av dig. Här hittar vi kreativitet och helande lösningar.

info@terapibehandlingar.se

Konsolvägen 13, Hökarängen

Tel: 070-4640108