Transformerande Metafor/SymbolMetoden Online


Vad innebär Metafor/Symbol Metoden?


– Förstå och få insikter kring dina problem.
– Transformera och släpp negativa känslor och tankar.
– Skapa lugn, glädje, hopp och flöde inombords istället för kaos, oro, stagnation.

Metafor/SymbolMetoden är terapisamtal som använder sinnets naturliga symbol/bildskapande. Metoden använder de bilder eller bildfragment som våra tankar är konstruerade av. När vi till exempel tänker framåt eller bakåt i tiden, sker det oftast i någon form av bilder. Ofta är vi inte helt medvetna om dessa bilder. Bilderna i tankarna kan vara diffusa och komma i olika färg- och formkvalitet. Hos vissa människor är den visuella förmågan stark. Hos andra mindre tydlig. I någon mån har vi alla den. Speciellt tydlig är bildtänkandet när vi dagdrömmer. I dagdrömmen ser vi ofta saker, förlopp, människor, situationer, platser som filmer inom oss. Bildtänkande sker även när vi får upp gamla minnen eller läser en roman. I minnet ser vi platsen vi var på framför oss. Däckaren eller romanen ger upphov till en mängd spänningsskapande bilder inom oss.

Det är dessa tankebilder är det vi arbetar med i Metafor/
Symbolsamtal. Metoden är ett effektivt sätt att söka och finna efter information, ledtrådar, orsaker till varför oroliga, deprimerade, ledsna tankar och känslor återvänder i mönster. Genom dessa bildprocesser blir mönstren allt tydligare. I vår växande medvetenhet börjar vi förstå hur måendet byggs upp av bilderna och känslorna. Med det kommer även insikter om att vi kan ge oss själva vad vi behöver för att läka, släppa och vända vårt mående.
~
Lika kraftfullt som sinnet skapar negativa tankar och bilder. lika mycket kan dess inneboende kreativitet användas till att transformera och läka det negativa och manifestera positiva saker i livet


Hur går Metafor/SymbolMetoden till?

Med frågor leder jag dig djupare ner i dina tankebilder. Vi följer dina oroliga, deprimerad, sorgsna eller arga tankar. Vi sätter förstoringsglas på dem. Det undermedvetna kommer att visa dig, likt drömmen om natten, vad du djupare bär på bakom tanken. Jag kommer att låta dig känna, se, förstå vad som finns bakom dina tankar och känslor. Jag kommer guida dig till att finna dina healingresurser. Du kommer kunna möta minnen och få insikter om orsaker till varför du mår som du mår. Du kommer att kunna förstå dig själv bättre, öka medvetenhet och kunna guida dig själv att lösgöra. släppa och läka.

Vilka problem kan du arbeta med, bearbeta med hjälp av Metafor/SymbolSamtal?

Du kan arbeta med i princip allt som du är redo för:
– Fysiska reaktioner så som frys-, kamp- eller flykt reaktioner
– Skam, skuld, ångest, ilska – olika känslor.
– Somatiska symtom och fysiska sjukdomar och smärta, med hur de känns och yttrar sig fysiskt samt vad de väcker tanke- och känslomässigt.
– Offer/förövar inställningar, tröst- och flyktbeteenden så som t.ex. beroenden.
– Information från tidigare liv, andekontakter, chakror, änglar, guider.


Vi möts Online, via den Zoom länk jag skickar till dig.

Boka tid