Inre Uttryckande Session – Online

Inre Uttryckande Terapi

– Du går inåt och stannar upp med dina sinnesupplevelser i förhållande till det du arbetar med.
– Det gör att du öppnar upp och bejakar det som är.
– Inre uttryck, symboler, bilder, delpersonligheter, känslor, minnesfragment och barndelar kan nu spontant träda fram, visa sig
– Vi bjuder in dem till dialog och du lär känna dem.
– De blir nu hörda, sedda & accepterade och börjar slappna av.
– Det gör att delarna utvecklas, mognar, lugnar ner sig. Du kan släppa problematiken och gå vidare.


Jag hjälper dig att identifiera mönster/trauma/överlevnadsstrategier som blockerar dig från att leva det liv du önskar. Med din villighet att kreativt se på dina mönster vägleder jag till att förstå och släppa dessa.

Blockeringar kan ha rötter i tidiga trauma genererat i moders/fadersbindningar, foster/födelsetrauma, genetiskt och släktöverfört, traumatiska händelser utanför ursprungsfamiljen, tidigare liv med mera. Samtalen sker Online via Zoomlänk jag skickar till dig i konfirmationsmailet.

Terapin bygger på Symbolterapi, jungiansk Shadowterapi, active imagination, mindfulness och Internal Family System

Med min mediala förmåga och samtalsterapeutiska kunskaper i djuppsykologi, trauma, kroppens vävnader med mera hjälper jag dig att identifiera blockeringar fysiskt och psykiskt. Se, acceptera, släpp.


Hur öppnar vi vårt sinne för bearbetning genom inre bilder och symbolik?


Vi behöver bli medvetna om hur vi känner och mår i relation till problemet. Att blunda är mycket effektivt att stänga ute stimuli och öka upplevelsen inåt. Det ger nära möten med aspekter som utgör problemets kärna.

Vilka problem kan du arbeta med, bearbeta med hjälp av Inre Uttryckande Terapi?

Du kan arbeta med i princip allt som du är redo för:
– Relationsproblem, självkänsla
– Fysiska reaktioner så som frys-, kamp- eller flykt reaktioner
– Skam, skuld, ångest, ilska – olika känslor.
– Somatiska symtom och fysiska sjukdomar och smärta, med hur de känns och yttrar sig fysiskt samt vad de väcker tanke- och känslomässigt.
– Offer/förövar inställningar, tröst- och flyktbeteenden så som t.ex. beroenden.
– Du kan arbeta med energifält, tidigare liv, andekontakter, förfäder, änglaväsen, guider med mera…..
….här finns öppenhet för all information.

Vissa människor har en starkare visuell förmåga och ser fort bilder inför sitt inre. Andra är mer auditiva och hör snarare än ser. Ytterligare somliga är kinestetiska och processar mer genom känslor och fysiska förnimmelser.

Positiva effekter av Inre Uttryckande Terapi


– Ökad uthållighet ifråga om att stanna kvar med tankar och känslor du normalt flyr ifrån.
– Ökad kontakt med helande kreativitet. Det sker genom att bejaka de syner, impulser, bilder, symboler och metaforer som dyker upp
– Ökad självkännedom och lösningsorienterad förmåga
– Ökad närvaro och acceptans 
– Ökad kontakt med kroppen, mer avslappning och lugn.


Vi möts Online, via den Zoom länk jag skickar till dig.