ImaginationsTerapi – Fördjupa kontakten med dig själv – Telefon eller Zoom


Djup ImaginationsTerapi är samtal över Telefon eller Zoom. Du bearbetar sorg, känslor, rädsla, trauma, problemsituationer med mera genom att möta dem på imaginativ nivå, i resonans både psykiskt och fysiskt. För fördjupad självinsikt, kontakt med självet, integritet, intuitionen, natur & omvärld, andlighet.

För mer info läs mer här.