Upptäck din skattkista – Terapi för mer glädje & självacceptans


Terapi för mer glädje & självacceptans

Terapi som arbetar med de resurser som din skattkista gömmer. När du öppnar för dina resurser så finner du din visdom, intuition, förståelse, kärlek och mycket mer. I skattkistan finner du klarsyn och styrka. I din skattkista finns allt det du behöver för att kunna vara mer Du.

Sessionen uppmuntrar till fokus på vad du behöver för att gå vidare. Du ombeds notera all information som dyker upp i olika format. Ditt inre har svaren. Dessa svar kommer som information på både mentalt, visuellt, känslomässigt, minnesmässigt plan. Ett eller flera av dina sinnen kommer automatiskt att aktiveras när du medvetet fokuserar på din intention. När din intention att förstå och se från djupare och fler håll kommer informationen till dig.


Terapisamtalen bygger på symbolterapi i jungiansk Shadowterapeutisk anda och innehåller tekniker från mindfulness och Internal Family System

Metoden arbetar med känslor, tankar och energifält. Det leder till kontakt med minnen, både minnen som kroppen lagrat i form av smärta, förnimmelser, spänningar och känslor. Men även hjärnans minnen i from av visuell, mental, känslomässig information koppat till tidiga livshändelser. Metoden medvetandegör och leder till insikt och förståelse

Du drar ut det du behöver arbeta med i ljuset så att de begränsade sidorna kan integreras och frigöras.

Tillsammans hittar vi dina unika ingångar och redskap för lindring och transformation Jag tonar in mig känslomässigt på din situation och är med dig hela tiden när du går in i din inre värld av associationer, känslor, tankar, minnen. Ibland kan ett sorgearbete behövas för att verkligen kunna släppa och gå vidare. Ibland behöver vi bryta ett negativt mönster i yttre situationer eller relationer. Ibland räcker det att vi ser och förstår mer av varför problemet uppstått och levt inom oss för att släppa av sig själv.

Samtalen sker Online via Zoomlänk jag skickar till dig i bekräftelsemailet

Varmt välkommen