Andlig Vägledning tredje person & relationer

Utifrån dina behov tittar vi på en specifik relation. Det kan handla om din partner/vän/kollega. Vi undersöker drivkrafter bakom beteenden hos denna person samt vad som kan finnas framåt för er. Vilka positiva möjligheter finns?

Vi kan titta på psykologiska mönster inom individer du möter och relationer du har. Det kan handla om narcissistiska personlighetsdrag, psykopati, manipulation av olika slag eller annat som kan försvåra kontakten i en relation. Att sätta ord på och förstå dolda mönster kan öka förståelse och bearbetning. I alla erfarenheter bor potentialen för växt och ökad styrka.

Jag har många utbildningar inom fältet för psykologi, psykiatri och andlighet

 

Är du nyfiken på en person i ditt liv, partner, vän, kollega? Undrar du vad hen känner och tänker om dig?

Förstår du inte motiven bakom din partners/kollegas/väns handlingar? Önskar du fördjupning kring denna dynamik?

 

Undrar du vad som ligger framför dig i relationen till din partner/kollega/vän? 

Vill du prata igenom nya förhållningssätt i relationen? Skulle du vilja få råd från andevärlden?

Jag stödjer dig med att förstå & komma vidare med dina frågor, reda ut trassliga situationer, personliga & interpersonella mönster. Jag hjälper dig i att synliggöra vilka möjligheter som finns framför dig på din väg