Hela dina svårigheter genom att möta dem som inre barn

 

Låt kreativitet & andlig kontakt stödja din process & helande

Vad är Inre Barnet Sessioner?

Inre Barnet sessioner är en variant på imaginations- och symbolbaserade sessioner. Dock ligger fokus här på att direkt möta dina reaktioner som om de vore inre barn eller personlighetdelar. Fokus är härmed något mindre öppet än i Symbolbaserade Sessioner. Genom direkta frågor kommer dina olika barn och delar ge dig information, minnen och tala om vad du behöver för att healing ska ske.

Hur arbetar Inre Barnet Sessioner med blockeringar?

Inre barnet Samtal är ett intuitvt sätt att på Imaginativt plan möta reaktionerna som inre barn

 

Sessionen baserar sig på Imagination likt Symbolbaserade Sessioner. Stress, trauma, smärta, problemen som vårt system synliggörs genom alla involverade sinnen. Vi lyssnar, känner, frågar. På så vis får du information om dina låsningar från det undermedvetna. 

Andlig Vägledning Tove

Sessionerna undersöker ditt inre barns skyddsmekanismer& försvar. 

Vi tar reda på om din oro eller ilska kan utgöra försvar i syfte att förhindra att ditt inre barn blir sårat igen. I lätt avslappning  kommer infallen och associationerna upp när du vänder dig inåt. Nu är det lättare att möta något eller några av de barn/delar som håller reaktioner, beteenden, känslor, tankar som känns besvärande. 

Medial Vägledning

Vad behöver ditt stressade inre (barn) för att bli lugn. Slappna av och lyssna in svaren.

Jag vägleder dig med frågor och perspektiv. för att få dina reaktioner att visa sig som det barn du en gång kan ha varit när reaktionen startade. När du ser, förstår reaktionen utifrån barnets villkor så kommer lugnet inom dig börja ske.

Hur går Inre Barnet Sessioner till?

1. Inledande samtal om vad som pågår här och nu och allmänt

Du vägleds att känna in din situation här och nu och öppna upp för det du önskar arbeta med. Du vägleds till ett mindful förhållningssätt till kroppen, känslorna och dina tankar om allt. Freeze, fight, flight alla eventuella känslor välkomnas

2. Du uppmuntras att slappna av med det som är

I den avslappning som är möjlig med det som är, leds du inåt i dig för att närma dig ditt inre du på symbolplanet, med tillgången till undermedveten information och kreativitet.

3. Jag håller space från hjärtat och vägleder med frågor

Tillsammans följer vi din inre visdom och det som är redo att visa sig kring dina känslor, tankar och kroppens signaler. Du uppmuntras att höra, känna, förnimma åldern på din reaktion eller del. När du ser hur chanslös din del är växer självmedkänslan och healingförmågan.

4. Samtalet avslutas med dina insikter om manifesterbara vägar framåt

Sessionen avslutas med att ditt inre barn/stressade del får den uppmärksamhet och kärlek den längtar efter. Finns här outtryckt kreativitet, önskemål som vill få komma till utlopp? Vi skapar en handlingsplan framåt för omvårdnad, uppmärksamhet utifrån barnets behov

Detta & mer kan du få ut av Inre Barnet Sessioner

R

Ökat lugn i vardagen

R

Ökad insikt och acceptans kring sjukdomar & fysisk smärta

R

Minska motstånd, prokrastinering & flyktbeteenden

R

Vägledning inifrån i hur att agera och landa i konflikter

R

Vela mindre - sluta fastna i valsituationer genom vägledning inifrån

R

Förbättrade Anknytningsmönster

R

Manifestera in en framtid med mer lugn och harmoni

R

Minska upprepning av negativa situationer, känslor, beteenden

R

Komma till rätta med genetiska och generationsöverförda trauman

R

Komma till rätta med psykologiska beteenden som härstammar från foster- & födelsetrauman