Symbolbaserade Sessioner

Vad är Symbolbaserade Sessioner?

Symbolbaserade sessioner är ett psykologiskt så väl som andligt arbete där visdomen från äldre healingkunskaper kombineras med modernare forskningsunderbyggda metoder.

Samtalen grundar sig främst i Symbolterapi, Deep Imagery, IFS. Men även i Active Imagination, Shamanism, Healing, Mindfulness & olika former av andlighet. 

 

Det som skiljer Symbolbaserade sessioner från många andra helandemetoder är att vi här extra mycket fokuserar på den imaginära självskapande delen av psyket. Den del som mer är aktiv om natten när vi drömmer. Sessionerna bygger på denna vår inneboende psykiska förmåga till nära filmiska förlopp. Som i en vaken dagdröm visas vår inre värld upp för oss i sessionen.

Med hjälp av frågor och förslag från mig som vägledare undersöker vi tillsammans det du vill arbeta med i din vakna dagdröm, din session.

Symbolbaserade Sessioner använder de automatiska tankebilder som själva tänkandet består av. Dessa tankebilder är utmärkta som startpunkter eller infall i ett symbolarbete. Med hjälp av mina frågor och förslag riktas Symbobaserad imagination mot det som hindrar
ditt lugn och välmående.
Fokus ligger även på att hålla medvetandet öppet och avslappnat för att välkomna de associationer, bilder, inre scener som dyker upp.

Som tillägg håller vi en intention av att erhålla healing. När känslor, förhållningssätt, minnen som gömts undan kan komma fram så sker healing. Healingen, som jag ser det, är det lugn och ljus och lättnad som är själva vår inneboende livskraft, själen

 

 

Hur stödjer Symbolbaserade Sessioner helande & personlig utveckling?

 

I kreativitet finns lösningsförmågan. Denna kreativitet använder sessionerna i syfte att lösgöra blockeringar, problem & trauman.

Genom Symbolbaserade sessioner guidas du till att hitta nycklar till helande genom öppen, fokuserad imagination. Genom din inre värld hittar du dina unika och anpassade sätt att möta dina svårigheter på. Här kan du finna ro med det som är och har hänt.

Distanshealing

 

Sessionerna använder kreativiteten för att hitta vägar till ökad självkärlek & självrespekt

 

 I symbolbaserad Imagination vägleds du till att söka healing genom självkärlek och självrespekt. Du möter även det som hindrar detta. Du möter här insikter om vad du behöver lära, känna & veta för att öka känslan av kärlek och respekt för dig själv.

Distanshealing

 

Sessionerna vägleder till klarhet & varande. Istället för att undra & fråga andra utanför kommer svaren inifrån

 

Informationen i Symbolbaserad session ljuger sällan i sökandet efter svar. Svaren, förlopp av bilder kommer ofta från intuitionen. Kanske du inte får alltid de budskap i sessionen du önskar. Men det du får leder dig till att kunna vara med dig själv. Genom inre scener och hjälparfigurer och med den energi det ger får du insikter, meditation & healing

 

Sessionerna leder dig till insikt,  styrka & integritet med vad än livet innehåller.

 

 Din Imagination innehåller alltid möjligheter till svar på hur att hantera livets utmaningar i autonomi och integritet. Symbolbaserade Sessioner tränar stegvis upp din imaginativa förmåga så att du kan använda den när helst du behöver förstå, gå vidare, lösgöra, läka. 

Symbolbaserade Sessioner – Sessionernas upplägg.

Samtal som öppnar för det som du vill arbeta med

Sessionens start med avslappning & fokus in i sessionen eventuellt med din problemformulering

Sessionens pågående medan jag som din vägledare håller “space” med fokus i mitt hjärta & vägleder dig med frågor

Insikter & helande. Sessionen avslutas med sammanfattande samtal

Shamanism Träd

Detta och mer kan du arbeta med i Symbolbaserade Sessioner

R

Traumatiska händelser

R

Anknytningsmönster

R

Sjukdomar & fysisk smärta

R

Återkommande situationer, känslor, beteenden

R

Motstånd, prokrastinering & flyktbeteenden

R

Hur agera och landa i en konflikt

R

Valsituationer - ska jag göra vad jag har i åtanke eller inte?

R

Foster- & födelsetrauma

R

Kontakt med intuition och medialitet

R

Alla sorters drömmar från natten exempelvis mardrömmar

R

Synliggöra egot och dess ständiga monolog

R

Manifestera till det bättre. Vad behöver hända?

R

Chakran kopplat till psykologiska problem

R

Genetiska och generationsöverförda trauman

R

Höger och vänster sida i kroppen eller andra motsatser

R

Inre kvinnlig & manlig sida kopplat till eventuella obalanser

R

Tidigare liv

Feedback & omdömen

“Tove isn’t mainstream! What really astonishes and surprises me every time again when I’m working with her is her ability to be open and questioning not only towards me but also towards herself. In the reflection she not only listens to me and have good questions, but also impugns herself. That gives me a feeling to be really at eye level with her, not in strange kind of hierarchy that happens a lot in the therapeutic field. She also invites always a higher realm than normal consciousness and rational mind without flattens in any arbitrariness or Yoga lifestyle quotes… but mostly I love the quality of a marveling child, that brings my inner awareness to places I normally not reaching for…“

Julia

"Toves sätt att hålla "space" för inre sessioner är omvårdande och har gett mig ett enormt stöd. Hon skapar en känsla av mildhet, acceptans och frid, även när starka känslor och tidiga trauman kommer upp. För mig är detta avgörande i all terapi. Enligt min erfarenhet navigerar Tove sina klienters resor med största respekt, förståelse och hon hedrar sin egen inre förmåga att läka. Hon har värdefulla insikter och har guidat mig till kärnan av vad som behöver hända. Hon har gedigen erfarenhet av sitt djupa bildspråk och är därför mycket kapabel att leda kunder hem in till sig själva och sin egen självtillit. Jag är djupt tacksam för Toves närvaro och assistans genom de sessioner hon guidat mig. Jag kan rekommendera henne som terapeut och vägledare av hela mitt hjärta.

S.L.

Med Toves avspända, inkännande personlighet kändes det naturligt och tryggt att låta mig lotsas in och möta den problematik jag var bärare av. Upplevde att Tove äger förmågan att kravlöst utan minsta stress eller störning låta processen ha sin gång i min takt. I avslappning skapade hon optimal förutsättning tills jag tordes släppa taget om min kontroll. Tove lotsade mig igenom mitt motstånd, subtilt och precist i den takt som kändes helt naturlig för mig. Behandlingen flöt på i ett mycket behagligt tillstånd som gav befrielse och lättnad när vi steg för steg öppnat upp det instängda och fyllt det med näring. Vi använde oss av inre bilder, färger och ljud som väcktes inom mig, min förmåga att uppleva dem. Spegligen via de förnimmelserna, den metoden gav mig mycket gott resultat. Rekommenderar varmt fantastiska Tove! "

LO

Låt dina spontana inre bilder och infall leda dig mot kraft & insikt