Arbete med polariteter – Symbolbaserade Sessioner

Arbeta med motstridande delar inom dig genom symbolbaserad djup imagination

Polaritetssessioner är Symbolbaserade Sessioner med fokus på konflikter och motstridande inre delar.

Vad du kan arbeta med i polaritetsessioner

Velar och kan inte välja

 

Har du problem med villrådighet, kan inte välja? Å ena sidan känner du si och å andra sidan känner du så? Boka en polaritetssession – Gå inåt och ta först det ena perspektivet. När insikterna om det är tömt så vänder vi in i det motstående perspektivet. Du vägleds till din intuition som redan vet vad det bästa alternativet är.

Humörsvängningar, toppar & dalar

 

Åker du ibland berg och dalbana i mående? Kan du svänga från glad till ledsen på kort tid? Från att vara jätte motiverad och taggad till snabbt trött och håglös? Från supersocial, till att plötsligt vilja dra dig undan utan att helt förstå varför? I en Polaritetssession vägleds du att lyssna in vad dina humörsvängningar är uttryck för och vad som behövs för att lindra och läka.

Ambivalens och motstridande känslor

 

 Upplever du ibland att du har motstridande känslor inför vissa situationer, människor? Å ena sidan kanske det känns fint, positivt, spännande. Å andra sidan så finns där en oro, irritation eller annat som skaver. Livet är komplext, inte alltid enkelt. Ibland behöver man sortera, rensa och balansera. Symbolbaserad Polaritetssession finner de djupare svaren inom dig.

Missnöjd med dina beteenden & dig själv

 

Beter du dig ibland på sätt som du inte är helt nöjd med? Upplever du att du inte alltid kommer till din rätt, missförstås av andra och undrar varför? Har du tankar om hur du istället borde ha uppträtt eller gjort? Symbolbaserad Polaritetssession hjälper dig förstå hur saker blir knasigt. Genom vägledd kontakt inåt öppnar du för att förstå de konfliktfyllda sidorna av ditt beteende. 

Konflikter med andra

 

Upplever du ibland konflikter med andra? Kan det då kännas som om din kontakt med personen är hotad? Eller börjar du tvivla på om du gjort, sagt, betett, hanterat allt på bästa sätt? I en Polaritetssession tar du olika sidor, för och emot, i konflikten. Du vägleds in i din intuition där du kommer kunna förstå, inte bara dig, utan även din vän eller ovän.

 

Agerar inte utifrån vad som är sant för dig

 

Beter du dig, gör eller säger saker ibland som du inte står för? Beter du sig och gör saker för att behaga  andra (peoplepleasing)? Eller för att andra en gång ansett att du ska vara eller göra så. I Polaritetssessionen går du går in i hur konventionen eller andra runt dig eller ditt överjag vill att du ska bete dig å ena sidan. Du vägleds sedan in i vad du egentligen vill samt hur du finner styrka eller läkning för att börja leva genom din sanning.

Låt magin hända i arbetet med Polariteter genom Symbolbaserade Sessioner

Undersök motsättningarna inom dig. Valen & kvalen, konflikterna med dig själv, med andra, med dina överjag, med lättjan, med vad du själv vill att du inte ska göra, men gör ändå. Undersök osäkerhet, självtvivel, otillräcklighet. Undersök den ständiga dualismen i egot och tankeströmmen.
Nog finns det många teman med motsatspar. I sessionerna kan vi till exempel undersöka spänningarna i formen av kvinnlig/manlig sida. Eller som höger och vänster sida i kroppen.

Sessionerna sätter förstoringsglas på konflikten och dess orsaker. Så att du sen kan se klarare vad de handlar om, fatta mognare beslut, agera mer lierat med din intuition och sanna behov snarare än utifrån resignation, panik eller annat.